Παραγγελία ΠΕΤΑΛ Ν-363 ΠΕΤΑΛ Ν-363 @ €16,00

ΠΕΤΑΛ Ν-363

ΚΛΕΙΣΤΑ με CR-MO άξονα
Ολο αλουμίνιο, ΟΕΜ συσκευασία